USŁUGI

Inspekcja powłoki wewnątrz wagonu-cysterny
Pomiar grubości powłoki malarskiej
Inspekcja powłoki antykorozyjnej na konstrukcji bloku energetycznego Elektrowni Bełchatów

Dobre jakościowo farby to dopiero połowa sukcesu. Dla pełnego zadowolenia z zastosowania wysokiej jakości farb (ochronnych, antykorozyjnych, specjalnych) należy we właściwy sposób zaprojektować i przeprowadzić proces przygotowania powierzchni i aplikacji poszczególnych warstw.

Na Państwa życzenie wykonujemy szereg usług, których celem jest maksymalizacja jakości i technicznych własności gotowych powłok ochronnych zarówno farb ciekłych (antykorozyjnych i ogniochronnych) jak i proszkowych.

Usługi w zakresie ciekłych farb antykorozyjnych:

 • usługi inspekcyjne wykonywane przez uprawnionych inspektorów;
 • badania polowe warunków aplikacji farb, pomiary grubości i przyczepności powłok;
 • ocena jakości powłok ochronnych w warunkach polowych i laboratoryjnych;
 • doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie doboru systemów malarskich;
 • inne.

 Usługi w zakresie ciekłych farb ogniochronnych:

 • usługi inspekcyjne wykonywane przez uprawnionych inspektorów;
 • badania polowe warunków aplikacji farb, pomiary grubości i przyczepności powłok;
 • ocena jakości powłok ochronnych w warunkach polowych i laboratoryjnych;
 • doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie doboru systemów malarskich;
 • inne.

Usługi dotyczące farb proszkowych:

 • pomiaru rozkładu temperatury w piecach przemysłowych do temp 280oC,
 • regulacja sprzętu używanego w procesie nakładania i wypalania,
 • pomiary, badania i ocena jakości powłok ochronnych w warunkach polowych i laboratoryjnych,
 • doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie malowania (opracowywanie technologii malowania),
 • inne.

Do celów ww. badań korzystamy z własnego sprzętu pomiarowego i własnego laboratorium (przygotowywanie próbek, pomiary koloru). Mamy również możliwość wykonywania badań w laboratoriach naszych producentów (np. komora solna, komora kwaśna), lub w laboratoriach zewnętrznych, z którymi ściśle współpracujemy.