Informujemy uprzejmie, że firma PPH PROMAL dostarczyła nam farby: Amercoat 68 PSX 700 produkowane przez AMERON INTERNATIONAL.