Informujemy uprzejmie, że firma
PPH PROMAL dostarczyła nam farby:

  • Amercoat 68
  • PSX 700

produkowane przez AMERON INTERNATIONAL.