Informujemy uprzejmie, że firma PPH PROMAL dostarczyła nam farby:

  1. Amercoat 68
  2. PSX 700

produkowane przez AMERON INTERNATIONAL.