System Zarządzania Jakością

Aby sprostać nowoczesnym wymaganiom pod względem jakości oferowanych produktów i aby sprostać potrzebom Klientów na miarę XXI wieku, zbudowaliśmy System Zarządzania Jakością oparty o normę EN ISO 9001.

Podstawowe cechy naszego Systemu Zarządzania Jakością to: troska o zadowolenie Klienta i ciągłe doskonalenie jakości oferowanych przez nas usług.

Pozytywna rola i wartość budowanego Systemu Zarządzania Jakością została potwierdzona przez zewnętrzną certyfikację przeprowadzoną we wrześniu 2006 r. przez brytyjską firmę BSI Management Systems. Co sześć miesięcy, a od 2010 r. raz w roku poddajemy się procesom audytu zewnętrznego, które pomagają nam nieustannie spełniać rygorystyczne wymagania jakościowe, do których się zobowiązaliśmy.

Certyfikowany obszar naszej działalności to: sprzedaż farb proszkowych, powłok ciekłych, antykorozyjnych i ognioodpornych oraz obsługa Klienta w wyżej wymienionym zakresie.

Nasz System Zarządzania Jakością obejmuje wszystkie aspekty działalności, które są ważne z punktu widzenia obecnego i potencjalnego Klienta, dzięki czemu możemy stale poprawiać konkurencyjność naszej firmy.

POLITYKA JAKOŚCI:

Naszym głównym zadaniem jest dostarczanie Klientom produktów i usług wysokiej jakości w zaplanowany i nadzorowany sposób. Jest to gwarancja zdobycia pełnego zaufania Klientów i opinii ich wiarygodnego partnera.

Zapewniamy, że niniejsza Polityka Jakości jest znana wszystkim Pracownikom naszej firmy, stanowiąc główne wytyczne dotyczące jakości naszej oferty. Na tej podstawie zobowiązujemy się do rzetelnego spełniania wymagań przez naszych Klientów i ciągłego doskonalenia naszego Systemu Zarządzania Jakością.

Następujące cele jakościowe stanowią integralną część naszej Polityki Jakości:

  • dostosowanie oferty do wymagań Klientów;
  • wysoka jakość produktu;
  • zapewnienie terminowych dostaw;
  • profesjonalna i szybka obsługa techniczna;
  • zapobieganie występowaniu zaległych należności;
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji Pracowników;
  • optymalizacja kosztów;
  • badanie satysfakcji Klienta.

Mamy nadzieję, że podjęcie wyzwania w zakresie realizacji powyższych zagadnień pozwoli nam osiągnąć zamierzone wyniki i zapewnić naszym Klientom satysfakcję z oferowanych przez nas produktów i współpracy z nami.