Konstrukcje Stalowe 07/2007

Firma PPG Industries powstała w 1833 r. w Pittsburgu w Pensylwanii jako lokalny producent szkła okiennego. Obecnie jest światowym koncernem przemysłowym ulokowanym w ponad 20 krajach na wszystkich kontynentach (125 zakładów produkcyjnych zatrudniających ok. 32 tys. pracowników). Produkcja szkła pozostała jednym z segmentów działalności PPG z tym, że aktualnie obejmuje szkło konstrukcyjne, a przede wszystkim szyby dla przemysłu samochodowego i lotniczego.

Rozwój firmy w kierunku motoryzacji spowodował też, że PPG stało się światowym liderem w produkcji farb na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. W Stanach Zjednoczonych dwa z trzech jeżdżących po drogach samochodów są pomalowane lakierami tej firmy. Oprócz farb dla producentów samochodów (OEM Automotive) PPG jest znaczącym dostawcą farb dla samochodowego rynku wtórnego (Refinish), a także farb do fasad budynków (ciekłych i proszkowych), specjalistycznych farb do powlekania opakowań metalowych, tworzyw sztucznych oraz ochronnych i dekoracyjnych farb przemysłowych przeznaczonych dla innych segmentów produkcji wyrobów z metalu, takich jak produkty AGD, maszyny rolnicze, samoloty i inne środki transportu, urządzenia przemysłowe i wreszcie konstrukcje stalowe.

Tak szeroka paleta wyrobów malarskich i stosowanie własnych unikatowych technologii powoduje, że wiele z tych wyrobów jest produkowanych od podstaw w fabrykach PPG. Dodatkowo PPG wytwarza środki chemiczne do obróbki powierzchni stosowane przed malowaniem tymi farbami, a przy okazji szereg specjalistycznych produktów chemicznych (Specialty Chemicals).

Potężne ośrodki R&D koncernu opracowują nowoczesne technologie produktów malarskich oraz linii technologicznych odpowiednich do ich stosowania. Na podkreślenie zasługuje fakt, że ponad 30% dochodów koncernu pochodzi ze sprzedaży produktów, których wiek technologiczny jest poniżej 5 lat.
Podążając za gigantami motoryzacji 15 lat temu firma PPG trafiła także do Polski, gdzie dostarcza swoje produkty dla Fiat Auto Poland, General Motors i MAN-a. Jednocześnie w Polsce stworzona została sieć około 140 dystrybutorów dostarczających produkty PPG dla warsztatów lakierniczych oraz kilku większych, którzy oprócz farb samochodowych oferują również systemy zabezpieczeń antykorozyjnych dla innych środków transportu.

W 2006 r. sprzedaż PPG Industries wyniosła 10,2 mld USD, z czego na ogólnie pojęte antykorozyjne powłoki ochronne przypadało 5,57 mld USD. Segment tzw. antykorozji ciężkiej PPG funkcjonował praktycznie tylko na rynku północnoamerykańskim. Dążąc do rozwoju sprzedaży do tego segmentu PPG zdecydowało się odkupić grupę PC (Protective Coatings) od koncernu AMERON International, którego produkty są uznawane na rynku antykorozji, a marka i znaki handlowe doskonale rozpoznawane na całym świecie. W ten sposób PPG jednocześnie poszerzyło swoja ofertę o farby dla przemysłu stoczniowego, górnictwa naftowego offshore, energetyki konwencjonalnej, jądrowej i wiatrowej, mostów i innych obiektów inżynieryjnych oraz transportu drogowego, szynowego i morskiego. PPG otrzymało dostęp do światowej sieci dystrybucji i obsługi sprzedaży tych produktów. Po zakupie grupy AMERON koncern PPG Industries staje się pierwszoligowym graczem na rynku farb antykorozyjnych nie tylko w USA ale także w Europie i w Polsce.

Przez długie lata koncern PPG wypracował system sprzedaży swoich wyrobów. Jednym z jego elementów są tzw. kontrakty globalne podpisywane centralnie, a realizowane przez oddziały krajowe, jak np. PPG Automotive OEM w Katowicach czy oddział PPG Refinish w Warszawie. Ponieważ dotychczasowa oferta produktowa niezbyt nadawała się do wykorzystania w segmencie antykorozji ciężkiej, PPG Industries opracowało nową strategię sprzedaży, którą realizuje nowy dział PPG Protective and Marine Coatings. Jego oferta obejmuje zarówno dostawy farb jak i doradztwo techniczno-technologiczne, serwis inspekcyjny, dostawy z lokalnych magazynów i mieszalni oraz obsługę finansową projektów. W ten sposób PPG oferuje w Polsce praktycznie pełną gamę produkowanych wyrobów poprzez zróżnicowane kanały ich dystrybucji, które są dopasowane do wielkości dostaw i potrzeb poszczególnych grup klientów. Do sieci dystrybucji PPG zostali zaakceptowani niektórzy europejscy partnerzy firmy AMERON.

– Nasza dotychczasowa działalność została doceniona i pozostaliśmy wyłącznym dystrybutorem farb PPG w zakresie naszej tradycyjnej oferty antykorozyjnej a także dodatkowo farb proszkowych – podkreśla Edward Szostak, właściciel firmy PROMAL. – Otrzymaliśmy także autoryzację do wykonywania obsługi techniczno-inspekcyjnej. Z jednej strony jest to naturalna konsekwencja naszej wcześniejsze współpracy z firmą AMERON, a z drugiej – spełnienia przez naszą firmę wysokich wymagań, jakie PPG stawia dystrybutorom. Jednym z nich jest zatrudnianie pracowników dysponuj ących odpowiednią wiedzą techniczną, która pozwala na świadczenie usług doradczo-serwisowych oraz zapewnia znajomość oczekiwań lokalnego rynku, jak również jego możliwości finansowych. W 2006 r. BSI Management Systems przyznało nam certyfikat ISO potwierdzający stosowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy BS EN ISO 9001:2000 odnośnie do sprzedaży lakierów proszkowych, farb ciekłych, antykorozyjnych i ognioochronnych oraz obsługi technicznej klienta w tym zakresie. W zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych strategicznymi segmentami rynku, w których firma PPG chce w Polsce uzyskać znaczącą pozycję, są energetyka konwencjonalna i wiatrowa, rafinerie, mosty (konstrukcje nowe i renowacje), konstrukcje stalowe i tabor kolejowy oraz zabezpieczenia ognioochronne (farby pęczniejące).

Przyjętą strategię PPG Industries zamierza poprzeć odpowiednią polityką produktową. Dlatego w swojej ofercie PPG utrzymuje zakupioną linię farb produkowanych poprzednio przez Ameron (wraz ze znanymi znakami towarowymi jak AMERLOCK, AMERCOAT, DIMETCOTE, PSX) i jednocześnie wprowadza nowoczesne technologicznie wyroby dostosowane do lokalnego rynku, a więc uwzględniające np. określone warunki klimatyczne oraz aktualne tendencje technologiczne i rynkowe. Strategicznymi produktami pozostaną farby ognioochronne (aprobowane i certyfikowane przez ITB) a przeznaczone do ochrony obiektów w przypadku wystąpienia pożarów celulozowych i węglowodorowych, w tym unikalne farby, spełniające określone wymagania pozwalające na stosowanie ich na platformach wiertniczych. Jednocześnie zostanie poszerzona oferta farb polisiloksanowych, gdzie dzisiaj króluje sztandarowy produkt AMERONU – PSX700.

– Istniejący od 1993 r. PROMAL dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w sprzedaży farb ognioochronnych. Oczywiście z nowym partnerem chcemy również mocniej zaistnieć na rynku systemów antykorozyjnych, a więc uczestniczyć w rozwoju infrastruktury komunikacyjnej – w zabezpieczaniu nowych i starych mostów i wiaduktów. Ponieważ dostarczaliśmy produkty antykorozyjne do rafinerii (m.in. na nowe linie produkcyjne olefin i poliolefin w Płocku), więc chcemy być obecni w Możejkach i w Lotosie, dalej funkcjonować na kolei (cysterny i wagony do przewozu chemikaliów), jak również w energetyce („nasze” farby są w Pątnowie, więc mogą być i w Bełchatowie) – deklaruje Edward Szostak.

Nowe farby ognioochronne, które wkrótce znajdą się w ofercie PPG i PROMAL-u, są już badane w Instytucie Techniki Budowlanej. Natomiast certyfikaty i aprobaty uzyskane na wyroby AMERON’u są przenoszone na sprzedawane pod marką PPG.