Sector's organizations

Uczestnictwo w organizacjach branżowych, które skupiają specjalistów z wielu dziedzin związanych z poszczególnymi branżami (farby antykorozyjne, ogniochronne i proszkowe), pozwala nam na bieżąco śledzić najważniejsze wydarzenia na danych rynkach. Dzięki temu wszelkie nowe rozwiązania technologiczne nie są dla nas zaskoczeniem.


Polska Izba Konstrukcji Stalowych “PIKS”

Polska Izba Konstrukcji Stalowych “PIKS” powstała w 1996 r. jako instytucja skupiająca różnego rodzaju organizacje i przedsiębiorstwa działające wokół branży konstrukcji stalowych. Obok firm reprezentujących branże konstrukcji stalowych (produkcja i montaż) członkami PIKS-u są również firmy bezpośrednio współpracujące z branżą konstrukcji stalowych i działające na jej rzecz. Do takich należą producenci i dystrybutorzy materiałów hutniczych, producenci konstrukcji i wyrobów z aluminium, producenci farb i lakierów w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych. Ponadto członkami PIKS-u są również jednostki zajmujące się badaniami naukowymi i usługami projektowymi na potrzeby branży, jak również firmy usługowe głównie w zakresie zabezpieczeń przed ogniem i korozją.

Zobacz nasze świadectwo.


Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych “QUALIPOL”

QUALIPOL jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Polsce, posiadajacym wyłączną licencję na reprezentowanie na terenie naszego kraju zagranicznych stowarzyszeń QUALICOAT i QUALANOD. Stowarzyszenia te wdrożyły i administrują systemami mającymi na celu utrzymanie i promowanie najwyższego standardu jakości lakierowania i anodowania powierzchni aluminium architektonicznego.

Zobacz nasze świadectwo.