Stadion Białystok

W latach 2013 i 2014 dostarczaliśmy farby do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych Stadionu Miejskiego w Białymstoku.

Stadion może pomieścić 22.386 widzów i jest podzielony na 7 stref sektorowych.

Całkowita wartość projektu to 290.067.306,04 PLN.

Stadion Miejski w Białymstoku jest inwestycją realizowaną w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa: „Stadion piłkarski w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym” nr WND-RPPD.03.01.00-20-011/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury – Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Beneficjentem Projektu jest Stadion Miejski Sp. z o.o. w Białymstoku

  

 

Pozostałe realizacje z wykorzystaniem dostarczonych przez nas farb ogniochronnych można zobaczyć tutaj.