Zespół kotła 460MW dla Pątnów II

W latach 2001-2004 realizowaliśmy jeden z większych w naszej historii projektów związany z Elektrownią „PĄTNÓW II” w Pątnowie. W ramach tego projektu, którego inwestorem był Zespół Elektrowni PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN, dostarczaliśmy system zabezpieczenia antykorozyjnego na trzy główne elementy pątnowskiej elektrowni, tj.: instalację odsiarczania spalin (IOS), konstrukcję wsporną kotła 460 MW oraz zespół kotła 460 MW. Łączna powierzchnia, na które aplikowano nasz system to 250.000 m2 zespołu kotła 460 MW oraz 30.000 m2 instalacji odsiarczania spalin. Zleceniodawcami opracowanego zabezpieczenia antykorozyjnego były firmy: ELEKTRIM MEGADEX, FABRYKA KOTŁÓW „RAFAKO” S.A. oraz ALSTOM POLSKA, a wykonawcami ponad czterdzieści firm produkcyjnych.