ChemLine

Advanced Polymer Coatings jest światowym liderem w produkcji specjalistycznych polimerów do wytwarzania wysokiej jakości powłok chroniących konstrukcje i instalacje przemysłowe przed korozją i agresywnym działaniem substancji chemicznych oraz zapewniających bezpieczne przechowywanie oraz transport morski i lądowy korozyjnych substancji chemicznych.

 
Technologia powłok ChemLine® wywodzi się z produktu Siloxirane®, usieciowanego hybrydowego polimeru nieorganiczno-organicznego stosowanego do wytwarzania odpornych na wysokie temperatury części kompozytowych i powłok dla przemysłu lotniczego. Ten super doskonały polimer spełnia rygorystyczne wymagania specyfikowane dla wielu wymagających części nowoczesnych rakiet taktycznych, statków powietrznych, urządzeń stosowanych w lotach kosmicznych, uzbrojenia, elektronice i innych specyficznych zastosowaniach.

Formułę polimeru wykorzystano do opracowania powłok chemo- i termoodpornych eliminujących niedoskonałości typowych systemów ochrony antykorozyjnej oraz wady takich powłok zbiornikowych, jak winyloestry, epoksydy, epoksydy fenolowe, wykładziny gumowe, a także stal nierdzewna. W ten sposób opracowano nową linię produktów o nazwie ChemLine® charakteryzującą się niską emisją substancji lotnych (ok. 90% części stałych objętościowo).

ChemLine® jest opatentowanym na całym świecie siloksiranowym związkiem polimerycznym o szerokim zakresie funkcjonalności. Specjalnie zaprojektowany i opracowany monomer jest zbudowany ze zmostkowanych ugrupowań aromatycznych z 28 grupami funkcyjnymi w cząsteczce i po po utwardzeniu tworzy polimer o strukturze przestrzennej z 784 wiązaniami sieciującymi.

Duża gęstość sieciowania ChemLine® oznacza:

 •  wyższą odporność temperaturową
 • wyższą odporność chemiczną
 • wyższą odporność na ścieranie
 • wyższą twardość powłoki

ChemLine® jest dwuskładnikowym polimerem utwardzanym w temperaturze otoczenia lub wyższej, który ze względu na swoje korzystne właściwości posiada bardzo szerokie spektrum zastosowań. Gęstość usieciowania ChemLine® po utwardzeniu jest niezwykle wysoka w porównaniu z innymi powłokami. Wiązaniami sieciującymi w ChemLine® są przede wszystkim wiązania eterowe (węgiel-tlen-węgiel). W ten sposób w formule polimeru wyeliminowano wysokie stężenie grup hydroksylowych (obecnych w epoksydach) oraz wykluczono powstawanie grup estrowych (obecnych w winyloestrach), które to grupy są podatne na hydrolizę i destrukcję pod działaniem kwasów.

ChemLine® można utwardzać w temperaturze normalnej, akceptując odpowiednio długi czas utwardzania, lub w temperaturze podwyższonej, gdy zachodzi potrzeba natychmiastowej eksploatacji powłoki.

ChemLine® wykazuje doskonałą odporność chemiczną na:

 • 98% kwas siarkowy
 • metanol
 • 37% kwas solny
 • chlorek metylenu
 • 50% wodorotlenek sodu
 • kwas octowy
 • większość kwasów, zasad i rozpuszczalników

Właściwości

 • doskonała ochrona korozyjna, wyjątkowa twardość
 • doskonała adhezja do podłoża
 • możliwość nakładania na stal skorodowaną i/lub
  z wżerami korozyjnymi
 • wszechstronność zastosowań, niska adsorpcja mediów
 • utwardzanie w warunkach otoczenia lub w podwyższonej temperaturze
 • wysoka odporność na uderzenia
 • odporność do 200ºC w środowisku suchym
 • niska zawartość substancji lotnych, 108 g/l
 • tworzy szczelną powłokę nieprzepuszczalną dla mediów
 • możliwy do czyszczenia parą wodną
 • odporny na „hydroblasting”
 • odporny na nasłonecznienie
 • spełnia wymaganie FDA 21 CFR 175.300 dla kontaktu z żywnością

Zastosowania przemysłowe

 • oczyszczalnie ścieków:

zbiorniki, osadniki, baseny flokulacyjne, komory

neutralizacyjne, ochrona pośrednia instalacji

 • przemysł chemiczny

zbiorniki, reaktory, ochrony odpady niebezpieczne, środki ochrony pośredniej, posadzki chemoodporne, itd.

 • przemysł celulozowo-papierniczy

warniki, zbiorniki ługu czarnego, bielenie, itd.

 • górnictwo i przetwórstwo rud metali

zbiorniki kwasu, skrubery, itd.

 • nowe technologie (Hi-Tech)

pomieszczenia technologiczne, „czyste”, posadzki

 • energetyka

instalacje IOS, przewody spalin i kominy