FARBY OGNIOCHRONNE

Oferowane przez naszą firmę zabezpieczenia ogniochronne do stali firmy PPG COATINGS bazują na zestawach wyrobów STEELGUARD w oparciu o cienkopowłokowe farby pęczniejące ppoż. Farby te opóźniają wzrost temperatury elementów nośnych konstrukcji stalowej podczas pożaru celulozowego tak, aby konstrukcja obiektu utrzymała swoje właściwości mechaniczne przez czas potrzebny do ewakuacji ludzi z obiektu. Nasze powłoki ogniochronne i zabezpieczenia przeciwpożarowe ppoż charakteryzują się bardzo wysoką jakością i trwałością, co znajduje potwierdzenie w aprobatach, badaniach, a przede wszystkim w rynkowym zainteresowaniu tymi produktami.

Linia produktów STEELGUARD była i jest nieustannie udoskonalana. STEELGUARD 550 FM był pierwszą farbą w naszej ofercie, uzupełnioną następnie o wersję STEELGUARD 549 oraz wodorozcieńczalną STEELGUARD 585. Następnie nasza oferta została wzbogacona o nowy produkt STEELGUARD 564 pozwalający na korzystne i ekonomiczne zabezpieczenie konstrukcji szczególnie w klasie odporności ogniowej R30. Niedawno, naszą ofertę wzbogaciły farby rozpuszczalnikowe STEELGUARD 702, 751 i 851 oraz wodorozcieńczalne STEELGUARD 601 i 651. Szeroka gama produktów będąca aktualnie w naszej ofercie pozwala na ekonomiczne zaprojektowanie powłok na poszczególnych częściach obiektu stosownie do wymaganej klasy odporności ogniowej R15, R30, R60, R120 tj. w przedziale czasowym od 15 minut aż do 2 godzin.

Do typowych zastosowań ppoż produktów STEELGUARD należą zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych, żeliwnych – wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu. Powłoki STEELGUARD mogą być aplikowane zarówno na placu budowy jak i w wytwórniach. Aplikacja może następować ręcznie (pędzel, wałek), natryskiem hydrodynamicznym lub pneumatycznym.

Oferując produkty ogniochronne do stali linii STEELGUARD jednocześnie:

 • dostarczamy pozostałe farby składające się na powłokowy system ogniochronny (farby podkładowe na stal czarną i ocynkowaną) oraz farby nawierzchniowe w kolorach z paletą RAL,
 • wyliczamy wymagane grubości powłok pęczniejących,
 • zapewniamy wymagane przepisami szkolenie techniczne personelu potwierdzane wystawieniem stosownego certyfikatu,
 • zapewniamy obsługę inspekcyjną i pomiary grubości powłok potrzebne do dokumentów odbiorowych.

Nasi specjaliści pomagają dobrać odpowiedni system ochronny ppoż już na etapie projektowania, aby umożliwić projektantom utrzymanie oczekiwanej formy architektonicznej przy jednoczesnym dotrzymaniu wymagań prawa budowlanego i zaleceń ochrony przeciwpożarowej.

OPIS PRODUKTÓW

Steelguard 564

Cechy:

 • Unikalna formuła dla zabezpieczenia profili zamkniętych
 • Do 90 minut ochrony przed oddziaływaniem pożaru celulozowego
 • Aplikacja na budowie i wytwórni
 • Osiągana grubość suchej powłoki do 1500 μm (60,0 mils) w jednej warstwie
 • Odpowiednia dla C1 do C4 wewnętrznego i zewnętrznego środowiska (ISO 12944); dla warunków suchych wewnętrznych (C1) powłoka nawierzchniowa nie jest wymagana
 • Odporna na warunki atmosferyczne do 12 miesięcy bez warstwy nawierzchniowej pod warunkiem, że powłoka została zastosowana zgodnie z arkuszem informacyjnym i nie jest narażona na stojącą i płynącą wodę, wysoką wilgotność lub zanurzenie
 • Testowana i oceniana wg EN 13381-8
 • Produkt oznaczony znakiem CE, ETA 15/0053
 • Oceniony wg ETAG 018- 2 dla wszystkich klasyfikacji trwałości
 • Zakres masywności (U/A) 0-235
 • Profile zamknięte okrągłe i prostokątne – słupy

Steelguard 601

Cechy:

 • Niski współczynnik VOC – przyczyniając się do bardziej ekologicznego środowiska
 • Do 120 minut ochrony przeciwpożarowej
 • Zabezpiecza w szerokim zakresie temperatur od 350 °C (660 °F) do 750 °C (1380 °F)
 • Do elementów o dużej objętości
 • Spełnia najnowsze standardy (w tym EN 13381-8:2013 i BS476 20/21)
 • W pełni przetestowany pod kątem wszystkich konwencjonalnych profili
 • Lepsze wyniki niż inne rozwiązania rynkowe w profilach pustych
 • Spotkanie środowisk wewnętrznych ISO 12944-2 C1 i C2 oraz kategorii trwałości ETAG 018-2 Z2 i Z1 oraz Y
 • Oznakowanie CE
 • Łatwy do zastosowania na miejscu – produkt jednoskładnikowy
 • Suchy w dotyku w ciągu 2 godzin w temperaturze 20 °C (68 °F)
 • Efektywny – można zastosować do 700 μm (28 milicali) DFT na warstwę

Europejska Ocena Techniczna 16/0011 z 19/08/2016 Steelguard 601 

Deklaracja Właściwości Użytkowych Steelguard 601

Karta Techniczna Steelguard  601

Steelguard 651

Cechy:

 • Zapewnia do 120 minut ochrony przed pożarem celulozowym
 • Może być aplikowana na miejscu
 • Do 700 μm (28,0 mils) DFT w jednej warstwie
 • Odpowiednia do środowisk wewnętrznych C1, C2 i C3 (ISO 12944); w suchym środowisku wewnętrznym (C1) nie jest wymagana warstwa nawierzchniowa
 • Przetestowana i oceniona zgodnie z EN13381-8, BS476-20/21 i GB14907
 • Produkt oznakowany CE, ETA 15/0524
 • Ocena ETAG 018-2 dla klasyfikacji trwałości Z1, Z2 i Y

Europejska Ocena Techniczna 15/0524 z 19/08/2016 Steelguard 601 

Deklaracja Właściwości Użytkowych Steelguard 651

Karta Techniczna Steelguard  651

Steelguard 701, 801

Cechy:

 • Unikalna formuła dla zabezpieczenia profili zamkniętych
 • Do 90 minut ochrony przed oddziaływaniem pożaru celulozowego
 • Aplikacja na budowie i wytwórni
 • Osiągana grubość suchej powłoki do 1500 μm (60,0 mils) w jednej warstwie
 • Odpowiednia dla C1 do C4 wewnętrznego i zewnętrznego środowiska (ISO 12944); dla warunków suchych wewnętrznych (C1) powłoka nawierzchniowa nie jest wymagana
 • Odporna na warunki atmosferyczne do 12 miesięcy bez warstwy nawierzchniowej pod warunkiem, że powłoka została zastosowana zgodnie z arkuszem informacyjnym i nie jest narażona na stojącą i płynącą wodę, wysoką wilgotność lub zanurzenie
 • Testowana i oceniana wg EN 13381-8
 • Produkt oznaczony znakiem CE, ETA 15/0053
 • Oceniony wg ETAG 018- 2 dla wszystkich klasyfikacji trwałości
 • Zakres masywności (U/A) 0-235
 • Profile zamknięte okrągłe i prostokątne – słupy

Steelguard 702

Cechy:

 • Unikalna formuła dla zabezpieczenia profili zamkniętych
 • Do 90 minut ochrony przed oddziaływaniem pożaru celulozowego
 • Aplikacja na budowie i wytwórni
 • Osiągana grubość suchej powłoki do 1500 μm (60,0 mils) w jednej warstwie
 • Odpowiednia dla C1 do C4 wewnętrznego i zewnętrznego środowiska (ISO 12944); dla warunków suchych wewnętrznych (C1) powłoka nawierzchniowa nie jest wymagana
 • Odporna na warunki atmosferyczne do 12 miesięcy bez warstwy nawierzchniowej pod warunkiem, że powłoka została zastosowana zgodnie z arkuszem informacyjnym i nie jest narażona na stojącą i płynącą wodę, wysoką wilgotność lub zanurzenie
 • Testowana i oceniana wg EN 13381-8
 • Produkt oznaczony znakiem CE, ETA 15/0053
 • Oceniony wg ETAG 018- 2 dla wszystkich klasyfikacji trwałości
 • Zakres masywności (U/A) 0-235
 • Profile zamknięte okrągłe i prostokątne – słupy

Europejska Ocena Techniczna 15/0053 z 01/04/2015 Steelguard 702 

Deklaracja Właściwości Użytkowych Steelguard 702

Karta Techniczna Steelguard  702

Steelguard 751, 851

jednoskładnikowa, cienkopowłokowa, rozpuszczalnikowa, pęczniejąca farba ogniochronna do konstrukcji stalowych

Cechy:

 • Do 120 minut ochrony przed oddziaływaniem pożaru celulozowego
 • Aplikacja na budowie i wytwórni
 • Osiągana grubość suchej powłoki do 1500 μm (60,0 mils) w jednej warstwie
 • Odpowiednia dla C1 do C4 wewnętrznego i zewnętrznego środowiska (ISO 12944); dla warunków suchych wewnętrznych (C1) powłoka nawierzchniowa nie jest wymagana
 • Odporna na warunki atmosferyczne do 12 miesięcy bez warstwy nawierzchniowej pod warunkiem, że powłoka została zastosowana zgodnie z arkuszem informacyjnym i nie jest narażona na stojącą i płynącą wodę, wysoką wilgotność lub zanurzenie
 • Testowana i oceniana wg EN 13381-8, BS 476-20/21
 • Produkt oznaczony znakiem CE, ETA 15/0439
 • Oceniony wg ETAG 018- 2 dla wszystkich klasyfikacji trwałości
 • Zakres masywności (U/A) 0-355
 • Profile otwarte, zamknięte prostokątne – belki i słupy
 • Profile zamknięte okrągłe – słupy
 • Duży zakres masywności (U/A) profili zamkniętych okrągłych i prostokątnych w klasie R60

Farby ogniochronne ppoż do stali STEELGUARD posiadają aprobaty i certyfikaty instytutów wielu krajów. W Polsce ich przydatność do stosowania potwierdzono w Aprobatach Technicznych oraz Certyfikatach Zgodności wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Właściwości, sposób użycia oraz wytyczne stosowania oferowanych przez nas farb ogniochronnych do stali szczegółowo opisują ich Karty Techniczne/Instrukcje Stosowania. 

Farby ogniochronne do stali STEELGUARD zostały przetestowane zgodnie z międzynarodowymi standardami badań ogniochronnych ENV 13381-4:2002 i BS 476 część 21. Zostały ocenione przez UK ASFP Technical Committee i zaaprobowane do umieszczenia w Yellow Book.

Na Państwa życzenie wykonujemy również inne usługi, których celem jest uzyskanie gotowych powłok ogniochronnych o możliwie najwyższej jakości technicznej.

Oferowane przez nas systemy powłok ogniochronnych ppoż cieszą się dużym uznaniem wśród naszych Klientów.

Oto niektóre zrealizowane projekty.