Kart Charakterystyk Produktów Niebezpiecznych (MSDS).

Karty Charakterystyk Preparatów Niebezpiecznych (MSDS) PPG Protective & Marine Coatings

Ze względu na częstą aktualizację Kart Charakterystyk Preparatów Niebezpiecznych (MSDS) przez PPG Protective & Marine Coatings (tj. linii AMERLOCK, AMERCOAT, DIMETCOTE itd.) zapraszamy do pobierania ich bezpośrednio ze strony PPG Protective & Marine Coatings.

Zamieszczona tam dokumentacja (w formacie PDF) sporządzona jest w języku polskim, angielskim, holenderskim, francuskim, niemieckim, norweskim i rosyjskim. W przypadku, gdyby nie znaleźli Państwo poszukiwanych dokumentów, zapraszamy do kontaktu z nami.