DR DEMUTH

DR DEMUTH Derisol Lackfarbenfabrik jest niemiecką firmą rodzinną produkującą od 35 lat farby antykorozyjne, zarówno rozpuszczalnikowe jak i wodorozcieńczalne, kierowane do odbiorców o szczególnych wymaganiach. Doświadczony zespół, rozbudowane laboratorium i możliwość wytwarzania małych partii produkcyjnych pozwalają na produkcję farb dopasowanych do konkretnych potrzeb Klienta.

FARBY WODOROZCIEŃCZALNE

Grunty spawalne do ochrony czasowej

Derocryl Shopprimer Hydro

Grunt spawalny na bazie wodnej dyspersji akrylowej (certyfikat spawalniczy – SVL Duisburg). Nie zawiera związków ołowiu, kadmu i chromu VI. Do czasowej ochrony przed korozją podłoży stalowych i żeliwnych. Odporny na oleje mineralne. Krótki czas schnięcia i przemalowania. Brak wpływu na jakość spawów przy 25-30 µm gws. Możliwość przemalowania farbami jedno- lub dwuskładnikowymi. Dopuszczony jako podkład w systemach ogniochronnych F30- F90 firmy Hensel GmbH.

Shopprimer Hydro EcoWeld

Grunt spawalny do ochrony czasowej na bazie wodnej dyspersji hybrydowej polimerów o bardzo krótkim czasie schnięcia i dobrych właściwościach barierowych. Nie zawiera związków ołowiu, kadmu i chromu VI. Do czasowej ochrony przed korozją podłoży i stalowych i żeliwnych. Tworzy powłokę o wysokiej twardości odporną na zarysowania. Brak wpływu na jakość spawów przy 25-30 µm gws. Możliwość przemalowania farbami jedno- lub dwuskładnikowymi. Dopuszczony jako podkład w systemach ogniochronnych F30- F90 firmy Hensel GmbH.

Shopprimer Hydro NeoWeld

Grunt spawalny do ochrony czasowej na bazie wodnej dyspersji hybrydowej polimerów o bardzo krótkim czasie schnięcia i dobrych właściwościach barierowych. Nie zawiera związków ołowiu, kadmu i chromu VI. Do czasowej ochrony przed korozją podłoży stalowych i żeliwnych przy mniejszych grubościach powłoki. Tworzy powłokę o wysokiej twardości odporną na zarysowania. Brak wpływu na jakość spawów przy 25-30 µm gws. Możliwość przemalowania farbami jedno- lub dwuskładnikowymi.

Farby podkładowe​

1K Derocryl Haftgrund Hydro

Farba podkładowa na bazie wodnej dyspersji akrylowej. Do stosowania na podłożach aluminiowych oraz stali czarnej i ocynkowanej w systemach wielowarstwowych eksploatowanych w środowiskach o małej korozyjności (C2). Farba szybkoschnąca. Krótki czas do przemalowania farbami nawierzchniowymi jednoskładnikowymi lub dwuskładnikowymi poliuretanami.

1K Derocryl Haftgrund Hydro

Farba podkładowa na bazie wodnej dyspersji akrylowej. Do stosowania na podłożach aluminiowych oraz stali czarnej i ocynkowanej w systemach wielowarstwowych eksploatowanych w środowiskach o małej korozyjności (C2). Farba szybkoschnąca. Krótki czas do przemalowania farbami nawierzchniowymi jednoskładnikowymi lub dwuskładnikowymi poliuretanami.

Farby nawierzchniowe

1K DC Lack Hydro Color

Farba nawierzchniowa na bazie wodnej dyspersji akrylowej zawierająca pigment antykorozyjny fosforan cynku. Do stosowania bezpośrednio na podłożach stalowych i żeliwnych, jako zabezpieczenie jednowarstwowe lub jako warstwa nawierzchniowa aluminiowych w środowiskach o małej korozyjności (C2). Odporna na oleje mineralne. Szybkoschnąca.