Ogólne Warunki Sprzedaży

Klikając na poniższy banner otworzy się plik w formacie PDF zawierający Ogólne Warunki Sprzedaży oferowanych przez nas towarów i usług. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Jeżeli chcieliby Państwo otrzymać papierową wersję dokumentu OWS, prosimy o kontakt.