O NAS

Od momentu powstania, czyli 1993 r., wartość naszej firmy stanowią trzy podstawowe elementy: ludzie, wiedza techniczna oraz najwyższa jakość w każdym aspekcie funkcjonowania.

Nasi Pracownicy to wysokiej jakości specjaliści dysponujący odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w swoich dziedzinach. Posiadają niezbędne umiejętności, co potwierdzają nabyte uprawnienia i regularnie przeprowadzane szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne. W celu osiągnięcia lepszej pozycji konkurencyjnej naszej organizacji, w niektórych aspektach funkcjonowania korzystamy z zewnętrznych usług wyspecjalizowanych firm. Są to w pełnym znaczeniu tego słowa nasi Partnerzy.

Wysoka jakość oferowanych przez nas produktów oraz obsługi technicznej dotyczącej ich stosowania potwierdzone zostały wieloma zewnętrznymi referencjami, w tym certyfikatami i nagrodami. Również od naszych Klientów otrzymujemy szereg listów referencyjnych dotyczących największych i najbardziej prestiżowych inwestycji realizowanych na terenie Polski i innych krajów Europy. Naszą wiedzę o poszczególnych branżach i produktach w nich stosowanych rozwijamy dzięki uczestnictwu w organizacjach branżowych.

Własna baza techniczna składająca się z laboratorium oraz niezbędnych przyrządów, a także szerokie kontakty ze specjalistycznymi Instytutami, pozwalają nam sprostać nawet najbardziej wymagającym oczekiwaniom naszych Klientów i Ich przedsięwzięć. Nowoczesny magazyn sprawia, iż obrót towarami jest szybki i bezpieczny. Posiadamy także mieszalniki, które na miejscu pozwalają uzyskać wymagany przez Klienta kolor.

W trosce o bezpieczeństwo współpracy z naszymi Klientami wprowadziliśmy Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) oferowanych przez naszą Firmę towarów i usług.

Laboratorium
Mieszalniki
Magazyn

Wszystkie te elementy są pod stałym nadzorem Systemu Zarządzania Jakością, który funkcjonuje w oparciu o normę EN ISO 9001. Jego pozytywną rolę i wartość potwierdziła zewnętrzna certyfikacja przeprowadzona we wrześniu 2006 r. przez brytyjską firmę BSI Management Systems. We wrześniu 2009 r. przeszliśmy przez proces recertyfikacji naszego systemu na kolejne trzy lata oraz dostosowaliśmy nasz system do wymogów znowelizowanej normy ISO 9001/2008. Co pół roku, a od marca 2010 r. co rok (ze względu na dojrzałość systemu), poddajemy się zewnętrznym audytom nadzoru, które pomagają nam spełniać ostre wymogi jakości, do których się zobowiązaliśmy. Bezproblemowe przejście na kolejną wersję normy ISO 9001/2015 w 2016 r. potwierdza wysoką wagę, jaką przykładamy do kwestii kwestii jakości. 

Oferujemy Państwu uznane na rynku i cenione przez Klientów wyroby Producentów będących liderami w swoich dziedzinach, a mianowicie: 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą produktową i usługową.