Laboratorium

Nasze laboratorium stacjonarne oraz urządzenia mobilne pozwalają nam wykonać wszelkie badania niezbędne do przeprowadzenia prawidłowego procesu przygotowania powierzchni do aplikacji powłok ochronnych, aplikacji powłok w sposób nadzorowany oraz monitorowania parametrów powłok po ich aplikacji w całym procesie ich użytkowania.

Wszystkie urządzenia i przyrządy techniczne są pod stałym nadzorem naszego Systemu Zarządzania Jakością.