Mieszalniki

  • Mieszalnik farb ciekłych sterowany komputerowo oraz urządzania mieszające.
  • Mieszanie farby i zamykanie hoboka z zawartością.
  • Koloranty niezbędne do otrzymania pożądanej barwy farby oraz kabina do próbnych wymalowań przygotowanych farb.