strona główna     O NAS    System Zarządzania Jakością
System Zarządzania Jakością

Wychodząc naprzeciw współczesnym wymaganiom w zakresie jakości oferowanych produktów oraz spełnianiu wymagań Klienta na miarę potrzeb XXI wieku zbudowaliśmy, w oparciu o normę EN ISO 9001, System Zarządzania Jakością. Jego podstawowymi cechami są troska o zadowolenie i satysfakcję Klienta oraz ciągłe doskonalenie jakości oferowanych przez nas usług. Pozytywną rolę i wartość Systemu potwierdziła zewnętrzna certyfikacja przeprowadzona we wrześniu 2006 r. przez brytyjską firmę BSI Management Systems. Co pół roku (w marcu i wrześniu), a od 2010 r. raz w roku (w marcu), poddajemy się zewnętrznym audytom nadzoru, które pomagają nam spełniać ostre wymogi jakości, do których się zobowiązaliśmy.

  

Obszar certyfikowanej działalności: Sprzedaż lakierów proszkowych, farb ciekłych, antykorozyjnych i ogniochronnych oraz obsługa techniczna Klienta w ww. zakresie.

 

EN ISO 9001/2008

nr certyfikatu FS 510773

 

 

Nasz System Zarządzania Jakością obejmuje wszystkie – istotne z punktu widzenia obecnego i potencjalnego Klienta – aspekty działalności tak, abyśmy mogli stale podnosić konkurencyjność naszej firmy.

 
Nasza POLITYKA JAKOŚCI: Naczelnym zadaniem naszej Firmy jest dostarczanie naszym Klientom wysokiej jakości wyrobów i usług w sposób zaplanowany i nadzowrowany. Jest to droga do zdobycia pełnego zaufania Klientów i opinii ich wiarygodnego partnera. Zapewniamy, że niniejsza Polityka Jakości znana jest wszystkim Pracownikom naszej Firmy, stanowiąc główne wytyczne odnośnie jakości naszej oferty. Na tej podstawie zobowiązujemy się do rzetelnego spełniania nam przez Klientów wymagań oraz ciągłego doskonalenia naszego Systemu Zarządzania Jakością.
 
Integralną częścią Polityki Jakości są następujące cele jakości: dostosowywanie oferty do wymagań Klientów; wysoką jakość towaru; zapewnienie terminowości dostaw; profesjonalną i szybką obsługę techniczną; niedopuszczenie do powstawania należności przeterminowanych, ciągłe podnoszenie kwalifikacji Pracowników; optymalizację kosztów oraz badanie satysfakcji Klientów.

 

 POBIERZ NASZ CERTYFIKAT [w formacie PDF] - wersja polskojęzyczna

 POBIERZ NASZ CERTFIKAT [w formacie PDF] - wersja anglojęzyczna

  

Ufamy, że podjęcie wyzwania odnośnie realizacji powyższych kwestii pozwoli nam osiągnąć zamierzone wyniki, a naszym Klientom da satysfakcję z oferowanych produktów i współpracy z nami.

PROMAL COATINGS Sp. z o.o.
ul. Elektroniczna 2
05-500 Piaseczno
NIP 1231195406
REGON 142020024
KRS 0000337189
BIURO HANDLOWE i MAGAZYN
ul. Elektroniczna 2
05-500 Piaseczno, Polska
tel. +48 (22) 702-93-00
fax + 48 (22) 702-93-02
e-mail: biuro@promal.com.pl
strona główna Strona główna
mapa strony Mapa strony
wstecz Wstecz
realizacja OFFNET