strona główna     PRODUKTY    FARBY SPECJALNE    ChemLine
ChemLine

 

 

 

Advanced Polymer Coatings jest światowym liderem w produkcji specjalistycznych polimerów do wytwarzania wysokiej jakości powłok chroniących konstrukcje i instalacje przemysłowe przed korozją i agresywnym działaniem substancji chemicznych oraz zapewniających bezpieczne przechowywanie oraz transport morski i lądowy korozyjnych substancji chemicznych. 
Technologia powłok ChemLine® wywodzi się z produktu Siloxirane®, usieciowanego hybrydowego polimeru nieorganiczno-organicznego stosowanego do wytwarzania odpornych na wysokie temperatury części kompozytowych i powłok dla przemysłu lotniczego. Ten super doskonały polimer spełnia rygorystyczne wymagania specyfikowane dla wielu wymagających części nowoczesnych rakiet taktycznych, statków powietrznych, urządzeń stosowanych w lotach kosmicznych, uzbrojenia, elektronice i innych specyficznych zastosowaniach.

 

Formułę polimeru wykorzystano do opracowania powłok chemo- i termoodpornych eliminujących niedoskonałości typowych systemów ochrony antykorozyjnej oraz wady takich powłok zbiornikowych, jak winyloestry, epoksydy, epoksydy fenolowe, wykładziny gumowe, a także stal nierdzewna. W ten sposób opracowano nową linię produktów o nazwie ChemLine® charakteryzującą się niską emisją substancji lotnych (ok. 90% części stałych objętościowo). 

 

ChemLine® jest opatentowanym na całym świecie siloksiranowym związkiem polimerycznym o szerokim zakresie funkcjonalności. Specjalnie zaprojektowany i opracowany monomer jest zbudowany ze zmostkowanych ugrupowań aromatycznych z 28 grupami funkcyjnymi w cząsteczce i po po utwardzeniu tworzy polimer o strukturze przestrzennej z 784 wiązaniami sieciującymi.

Duża gęstość sieciowania ChemLine® oznacza: 
► wyższą odporność temperaturową

► wyższą odporność chemiczną

► wyższą odporność na ścieranie

► wyższą twardość powłoki 

 

ChemLine® jest dwuskładnikowym polimerem utwardzanym w temperaturze otoczenia lub wyższej, który ze względu na swoje korzystne właściwości posiada bardzo szerokie spektrum zastosowań. Gęstość usieciowania ChemLine® po utwardzeniu jest niezwykle wysoka w porównaniu z innymi powłokami. Wiązaniami sieciującymi w ChemLine® są przede wszystkim wiązania eterowe (węgiel-tlen-węgiel). W ten sposób w formule polimeru wyeliminowano wysokie stężenie grup hydroksylowych (obecnych w epoksydach) oraz wykluczono powstawanie grup estrowych (obecnych w winyloestrach), które to grupy są podatne na hydrolizę i destrukcję pod działaniem kwasów.

ChemLine® można utwardzać w temperaturze normalnej, akceptując odpowiednio długi czas utwardzania, lub w temperaturze podwyższonej, gdy zachodzi potrzeba natychmiastowej eksploatacji powłoki.

 

ChemLine® wykazuje doskonałą odporność chemiczną na:

► 98% kwas siarkowy           ► metanol
► 37% kwas solny                 ► chlorek metylenu
► 50% wodorotlenek sodu    ► kwas octowy
► większość kwasów, zasad i rozpuszczalników

 


 

 - informacje o produktach

 

 

 

 
 

 

Właściwości 
•  doskonała ochrona korozyjna, wyjątkowa twardość
•  doskonała adhezja do podłoża
•  możliwość nakładania na stal skorodowaną i/lub
   z wżerami korozyjnymi 
•  wszechstronność zastosowań, niska adsorpcja mediów
 

•  utwardzanie w warunkach otoczenia lub w podwyższonej temperaturze 

•  wysoka odporność na uderzenia
•  odporność do 200ºC w środowisku suchym

•  niska zawartość substancji lotnych, 108 g/l
•  tworzy szczelną powłokę nieprzepuszczalną dla mediów
•  możliwy do czyszczenia parą wodną
•  odporny na „hydroblasting”
•  odporny na nasłonecznienie
•  spełnia wymaganie FDA 21 CFR 175.300 dla kontaktu z żywnością 

Zastosowania przemysłowe

• oczyszczalnie ścieków
zbiorniki, osadniki, baseny flokulacyjne, komory
neutralizacyjne, ochrona pośrednia instalacji 

• przemysł chemiczny
zbiorniki, reaktory, ochrony odpady niebezpieczne, środki ochrony pośredniej, posadzki chemoodporne, itd.
• przemysł celulozowo-papierniczy
warniki, zbiorniki ługu czarnego, bielenie, itd.
• górnictwo i przetwórstwo rud metali 
zbiorniki kwasu, skrubery, itd.
• nowe technologie (Hi-Tech) 
pomieszczenia technologiczne, „czyste”, posadzki
• energetyka
instalacje IOS, przewody spalin i kominy
• metalurgia
wytrawianie metali, zbiorniki kwasów, neutralizacja kwasów

PROMAL COATINGS Sp. z o.o.
ul. Elektroniczna 2
05-500 Piaseczno
NIP 1231195406
REGON 142020024
KRS 0000337189
BIURO HANDLOWE i MAGAZYN
ul. Elektroniczna 2
05-500 Piaseczno, Polska
tel. +48 (22) 702-93-00
fax + 48 (22) 702-93-02
e-mail: biuro@promal.com.pl
strona główna Strona główna
mapa strony Mapa strony
wstecz Wstecz
realizacja OFFNET